هیئت مذهبی روضه العباس ع مشهد الرضا عمریه روضه برا ارباب بی سر میگیریم اشک چشمامونو از چشمه کوثر میگیریم اول سینه زنی رخصت مادر میگیریم یا حسین میگیمو تا کرببلا پر میگیریم ما که حسینی مذهبیم آواره های زینبیم مست می علقمه اون ساقی با ادبیم تو روضه گریه کار ماست لعن امیه کار ماست سینه زدن تو هیئت روضة العباس کار ماست یا حسین(ع) tag:http://rozeatol-abbas.mihanblog.com 2020-07-06T20:43:03+01:00 mihanblog.com مراسم هفتگی 2016-02-09T07:07:47+01:00 2016-02-09T07:07:47+01:00 tag:http://rozeatol-abbas.mihanblog.com/post/132 روضۀ العباس ]]> شهادت مظلومانه عالم شیعه آیت الله شیخ نمرباقر النمر 2016-01-10T07:02:39+01:00 2016-01-10T07:02:39+01:00 tag:http://rozeatol-abbas.mihanblog.com/post/131 روضۀ العباس ]]> مراسم پنج شب اخر دهه اول محرم 1437 2015-10-20T07:01:03+01:00 2015-10-20T07:01:03+01:00 tag:http://rozeatol-abbas.mihanblog.com/post/130 روضۀ العباس آپلود عکس  
عمریه روضه برا ارباب بی سر میگیریم
اشک چشمامونو از چشمه کوثر میگیریم

                                                    اول سینه زنی رخصت مادر میگیریم

                                                    یا حسین میگیمو تا کرببلا پر میگیریم

ما که حسینی مذهبیم آواره های زینبیم
مست می علقمه اون ساقی با ادبیم

                                                تو روضه گریه کار ماست لعن امیه کار ماست
                                                سینه زدن تو هیئت روضة العباس کار ماست


]]>
استفتائات مراجع اعظام شیعه درباره عزاداری برای امام حسین(ع) 2014-07-23T08:23:04+01:00 2014-07-23T08:23:04+01:00 tag:http://rozeatol-abbas.mihanblog.com/post/115 روضۀ العباس ]]>